2310837758 6974549717 Μαντινείας 67 - Ανάληψη Θεσσαλονίκη claireefthimiadou@gmail.com

ΕΦΗΒΕΙΑ

ΕΦΗΒΕΙΑ

ΕΦΗΒΕΙΑ

 

Τα χρόνια της εφηβείας αποτελούν τα χρόνια της πορείας προς την ενηλικίωση και ωριμότητα.Κατά τη διάρκεια της επιτελείται μια σειρά έντονων και ραγδαίων αλλαγών στο σωματικό,συναισθηματικό,νοητικό και κοινωνικό τομέα , με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αισθήματα αναστάτωσης, σύγχυσης, αμφιταλάντευσης ,καθώς και έντονες εσωτερικές και εξωτερικές συγκρούσεις.

Είναι λοιπόν μια περίοδος συναρπαστική αλλά και αρκετά τρομακτική τόσο για τους γονείς όσο και τους ίδιους τους εφήβους. Βασικός στόχος επίτευξης στην ηλικία αυτή είναι η αναζήτηση και εύρεση ταυτότητας σε προσωπικό, κοινωνικό, σεξουαλικό και επαγγελματικό επίπεδο

Κατά την περίοδο της εφηβείας προσφέρεται η δυνατότητα να ενισχυθούν τα επιτεύγματα προηγούμενων αναπτυξιακών σταδίων καθώς και να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν τυχόν ελλείμματα και αδυναμίες κατά την επίλυση των αναπτυξιακών κρίσεων του κάθε σταδίου.Δίνεται δηλαδή η ευκαιρία να λυθούν οι κρίσεις της βρεφικής και παιδικής ηλικίας καθώς συχνά αναβιώνονται άγχη και προβλήματα των σταδίων αυτών.

Συνοπτικά αναμένουμε να έχει αποκτηθεί μέχρι τώρα,ένας ικανοποιητικός βαθμός εμπιστοσύνης στον εαυτό και τον κόσμο,αυτονομίας και αυτοελέγχου,πρωτοβουλίας και εργατικότητας.Ο αναπτυξιακός στόχος που καλείται να επιτύχει το παιδί κατά τη διάρκεια της εφηβείας είναι η απόκτηση ταυτότητας του Εγώ,σε συναισθηματικό,σεξουαλικό ,επαγγελματικό επίπεδο

.Η επιτυχής λοιπόν διεκπεραίωση της εφηβική κρίσης είναι η διαμόρφωση μιας σταθερής και ενιαίας εσωτερικής εικόνας για τον εαυτό ως πρόσωπο και για το ρόλο που θα διαδραματίσει στην κοινωνία.Διαφορετικά, επικρατεί μια κατάσταση παρατεταμένης εφηβείας,όπου το άτομο παραμένει σε ένα ανώριμο ψυχικό επίπεδο με τις ανάλογες συνέπειες αργότερα στην ζωή του ή το άτομο προχωρεί στη ζωή του μέσα από μια δοτή και προκαθορισμένη από το οικογενειακό περιβάλλον του πορεία ,χωρίς εναλλακτικές δυνατότητες επιλογών και επομένως προσωπικής εξέλιξης.

Οι κυριότερες αλλαγές που επηρεάζουν τη ψυχολογία του εφήβου αφορούν τις αλλαγές στο σώμα του με την ταυτόχρονη ορμονική έκρηξη,που του προκαλούν ανησυχία σχετικά με την εξωτερική του εμφάνιση και τη σεξουαλική του επάρκεια και καταλληλότητα.

Επίσης οι αλλαγές στο νοητικό επίπεδο του δίνουν τη δυνατότητα πλέον να αποκτήσει την αφαιρετική σκέψη,όπου πλέον ξεφεύγει από τον συγκεκριμένο πραγματιστικό τρόπο σκέψης της προηγούμενης παιδικής ηλικίας.Ετσι αρχίζει να αμφισβητεί όλα όσα θεωρούταν έως τότε δεδομένα,έχει την τάση να εξιδανικεύει ανθρώπους και καταστάσεις ενώ συγχρόνως αρχίζει να απομυθοποιεί την '' τελειότητα και το αλάθητο ' 'των γονέων , αναπτύσσει κριτική σκέψη και ψάχνει να βρει την αλήθεια,το νόημα , την ουσία των πραγμάτων.

Συναισθηματικά βιώνει έντονη συγκίνηση αλλά και αγωνία για τη νέα φάση της ζωής του και για το μέλλον του,θλίψη για την παιδική ηλικία που αφήνει πίσω του,αστάθεια στα συναισθήματα και τη διάθεση, στην αυτοεικόνα του και στις αντιδράσεις του,άγχος αποχωρισμού προς τους γονείς αλλά και συγχρόνως ανάγκη να απεξαρτηθεί από αυτούς και να ανεξαρτητοποιηθεί.

Οι πιο συνηθισμένες ψυχολογικές αντιδράσεις των εφήβων στις αλλαγές που συντελούνται εσωτερικά και εξωτερικά , είναι οι εξής:

- Επιθυμία απομόνωσης

-Εύκολη κόπωση-φυγοπονία

-Πλήξη-ανία-αδιαφορία

-Νευρικότητα-ανησυχία-υπερένταση -μελαγχολία

-Αυξημένη ευερεθιστότητα, ευσυγκινησία και ακραίες εναλλαγές ψυχικής διάθεσης

-Έντονη ανάγκη να ανήκει σε μια ομάδα συνομηλίκων και να είναι αποδεκτός από αυτήν

- Αντιδραστική, κυκλοθυμική ή και εχθρική συμπεριφορά απέναντι στους άλλους

-Αμφισβήτηση-εναντίωση προς κάθε μορφή εξουσίας και έντονος ιδεαλισμός

-Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για σεξουαλικά θέματα

- Υπερβολική ντροπαλότητα σε σχέση με το σώμα του και ιδιαίτερη ενασχόληση με την εξωτερική του εμφάνιση

-Εντονη ανάγκη να νιώθει αρεστός και ελκυστικός προς το αντίθετο φύλο

-Ταλαντευόμενη αίσθηση αυτοπεποίθησης

-Έντονη παρορμητικότητα

- Ονειροπόληση

-Αίσθηση αδεξιότητας σε σχέση με τις σωματικές αλλαγές

-Επικριτική διάθεση προς τους άλλους

-Έντονη ενασχόληση με τον εαυτό του -ανάγκη να γνωρίσει τον εαυτό του

-Αίσθηση αποπροσανατολισμού σε σχέση με τις ανάγκες ,επιθυμίες και στόχους

 

 

Το μέγεθος και η ένταση των παραπάνω αντιδράσεων αποτελούν ένδειξη του κατά πόσο θα αντιμετωπιστούν ικανοποιητικά ,οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου εξελικτικού σταδίου, γεγονός που υποδεικνύει τη χρησιμότητα και σπουδαιότητα μιας έγκαιρης παρέμβασης,.όπου είναι αναγκαίο.

 

Οι συγκρούσεις και οι εντάσεις ανάμεσα στους γονείς και τους εφήβους είναι κάποιες φορές αναπόφευκτες.

Βασικός λοιπόν στόχος των γονέων αυτή την περίοδο θα πρέπει να είναι ο περιορισμός των εντάσεων, η αποφυγή δραματικών τρόπων αντίδρασης από την πλευρά τους και η προσπάθεια ανάπτυξης μιας καλής επικοινωνίας με το παιδί τους.Αυτό βέβαια προϋποθέτει και μια προσπάθεια από τους ίδιους να χαλαρώσουν λίγο, να αντιμετωπίσουν τους δικούς τους φόβους και αγωνίες, να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και στο παιδί τους και αυτοέλεγχο.

Οι έφηβοι δεν είναι ακόμα ενήλικες αλλά ούτε είναι πια παιδιά.Όταν τους δίνονται ευκαιρίες ανάληψης αποφάσεων και επιλογών, διευκολύνεται η ωρίμανση τους καθώς μαθαίνουν να γίνονται πιο υπεύθυνοι.Από την άλλη όταν τους αντιμετωπίζουν σαν παιδιά ,το εκλαμβάνουν ως μειωτική και προσβλητική συμπεριφορά, μειώνεται η εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και προκαλούνται συγκρούσεις σε μια προσπάθεια να αποδείξουν ότι πλέον δεν είναι παιδιά .

 

 

.Οι έφηβοι έχουν την ανάγκη ,να νιώθουν ότι οι γονείς τους βρίσκονται δίπλα τους ,ότι τους αποδέχονται , εμπιστεύονται και τους κατανοούν -ακόμα και στα παραστρατήματα τους -καθώς πειραματίζονται, μαθαίνουν και προετοιμάζονται για την είσοδο τους στον κόσμο των ενηλίκων

 

 

 


 

Συγγραφή άρθρου : Κλαίρη Ευθυμιάδου

 

Πίσω