2310837758 6974549717 Μαντινείας 67 - Ανάληψη Θεσσαλονίκη claireefthimiadou@gmail.com
 
 
 
     
 

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

 

Ο όρος Ολιστικές θεραπείες αναφέρεται  σε φυσικές θεραπείες, βασισμένες σε αρχαίες φιλοσοφίες και ιατρικές θεωρίες και πρακτικές , οι οποίες αποτελούν εναλλακτικές ή συμπληρωματικές θεραπείες.

Πρόκειται για μια ολιστική προσέγγιση του  ανθρώπου ως ψυχοσωματική οντότητα συμπεριλαμβάνοντας συνήθως και την πνευματική του υπόσταση.

Θεωρείται ότι η ασθένεια δημιουργείται αρχικά  σε ψυχο- πνευματικό επίπεδο και  εφόσον δε γίνει η κατάλληλη επεξεργασία και διαχείριση, εκδηλώνεται τελικά και σε σωματικό επίπεδο.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν παράλληλα με την ψυχοθεραπεία και την συμβατική ιατρική κ φαρμακευτική αγωγή καθώς δεν έχουν αλληλεπίδραση, Επίσης δεν υπάρχουν παρενέργειες ούτε κίνδυνος υπερδοσολογίας, οπότε συνήθως εφαρμόζονται συμπληρωματικά και ενισχυτικά στην θεραπεία .

Συχνά λοιπόν χρησιμοποιούνται στη θεραπεία αλλά και στην πρόληψη, στα πλαίσια μιας συνολικής φροντίδας του ασθενούς και προτροπής αλλαγών.

Οι αλλαγές αφορούν τόσο στις συνήθειες διατροφής ,ύπνου, άσκησης όσο και στους τρόπους σκέψης ,αντίληψης και ερμηνείας γεγονότων αλλά και της συναισθηματικής έκφρασης, μέσα από την αυτεπίγνωση και τον συνειδητό τρόπο ζωής.

Είναι πολύ πιο σημαντικό να γνωρίζεις τον ασθενή, παρά την ασθένεια (Ιπποκράτης)