2310837758 6974549717 Μαντινείας 67 - Ανάληψη Θεσσαλονίκη claireefthimiadou@gmail.com
 
 
     
 

ΤΕΣΤ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

Τα προβολικά τεστ προσωπικότητας είναι ειδικές ψυχοδιαγνωστικές δοκιμασίες, βασισμένες στην ψυχαναλυτική προσέγγιση.
Αποτελούνται από συγκεκριμένες κάρτες με  εικόνες, για τις οποίες το άτομο καλείται να αφηγηθεί μια σύντομη ιστορία (τεστ TAT )  ή να περιγράψει τι βλέπει σε εικόνες με αφηρημένα σχέδια (τεστ  RORSCHACH)

 

Διερευνούν  τύπους προσωπικότητας , δομή και  οργάνωση προσωπικότητας , γνωστικές λειτουργίες, μοντέλο ψυχικής λειτουργίας αλλά και διαταραχές προσωπικότητας
Επιπλέον διαφαίνονται τυχόν καθηλώσεις σε  στάδια ψυχοσεξουαλικής και ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης ,εξωτερικές και, εσωτερικές συγκρούσεις, κύριες πηγές άγχους και αμυντικοί ψυχικοί μηχανισμοί.

 

Χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση όλου του φάσματος των ψυχικών διαταραχών, αποτελώντας ουσιαστικά ένα ψυχογράφημα, ένα ΄σκανάρισμα ΄ του ψυχισμού  του ατόμου.
Αποτελούν  ένα   εργαλείο βαθιάς αναζήτησης και ανακάλυψης των βαθύτερων πτυχών της προσωπικότητας και του ατόμου αλλά και των ικανοτήτων και δυνατοτήτων του.

 

Εφαρμόζονται στην κλινική ψυχολογία ως εργαλεία τόσο για την διερεύνηση προσωπικότητας όσο και για την διαγνωστική αξιολόγηση αλλά και την  διαφοροδιάγνωση.
|Συχνά χρησιμοποιούνται για γνωματεύσεις και βεβαιώσεις σε διάφορους τομείς ,όπου απαιτείται  ,όπως κλινική ψυχοδιάγνωση , πρόσληψη σε εργασία, δικαστικές αποφάσεις κλπ