2310837758 6974549717 Μαντινείας 67 - Ανάληψη Θεσσαλονίκη claireefthimiadou@gmail.com