2310837758 6974549717 Μαντινείας 67 - Ανάληψη Θεσσαλονίκη claireefthimiadou@gmail.com
 
 
     
  Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία  
     
 
 
 
 
 
     
 

Συμβουλευτική 

 

Η Συμβουλευτική αποτελεί τη διαδικασία κατά την οποία , μέσα από την επικοινωνία και τη συζήτηση .ο συμβουλευόμενος διερευνά και ανακαλύπτει πιθανές λύσεις και τρόπους  διαχείρισης  των θεμάτων, που τον  δυσκολεύουν σε επίπεδο προσωπικό, διαπροσωπικό, συναισθηματικό. κοινωνικό ,επαγγελματικό, εκπαιδευτικό, αναπτυξιακό, υγείας κλπ.

Σε καμία περίπτωση δεν λειτουργεί ως παροχή συμβουλών και έτοιμων λύσεών σε ζητήματα που τον απασχολούν.

Είναι λοιπόν περισσότερο μια διαδικασία υποστήριξης, εξερεύνησης, πληροφόρησης. ενημέρωσης,   διερεύνησης επιλογών και διευκόλυνσης του συμβουλευόμενου προς μια καλύτερη λειτουργικότητα, προσαρμοστικότητα και ευελιξία καθώς και προς έναν πιο ποιοτικό τρόπο ζωής  Επιπλέον  συχνά εφαρμόζεται  σε επίπεδο πρόληψης.

 
     
 
 
 
 
 
     
 

Ψυχοθεραπεία

 

Ψυχοθεραπεία είναι η διαδικασία που αφορά στην θεραπεία της ψυχής, δηλαδή της ψυχικής λειτουργίας του ανθρώπου με τη μορφή σκέψεων και νοητικών σχημάτων, γνωστικών λειτουργιών, συναισθημάτων και κατ' επέκταση συμπεριφορών.

 Ο όρος θεραπεία δεν αναφέρεται στην ίαση αλλά στην περίθαλψη, μέριμνα και φροντίδα.
Αποτελεί την εξερεύνηση  των συναισθημάτων, σκέψεων ,πεποιθήσεων γνωστικών σχημάτων, εσωτερικών και εξωτερικών  συγκρούσεών με στόχο την αυτογνωσία , αυτοβελτίωση  ψυχική αναδόμηση και εξέλιξη αλλά και την επίλυση των ζητημάτων και αιτημάτων του θεραπευμένου
.
 Βασικό συστατικό της ψυχοθεραπευτικής  διαδικασίας είναι η σχέση που αναπτύσσεται και εδραιώνεται μεταξύ θεραπευτή-θεραπευομενου, η οποία βασίζεται στην  αμοιβαία αποδοχή, κατανόηση ,ειλικρίνεια και σεβασμό .

Εκτός  από τις γνώσεις και την επιστημονική κατάρτιση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνησιότητα και  αυθεντικότητα του θεραπευτή ,η  ενσυναίσθηση και η αποδοχή άνευ όρων του θεραπευόμενου μέσα σε ένα οριοθετημένο πλαίσιο θεραπευτικής διαδικασίας.

Η ψυχοθεραπεία δεν αφορά  μόνο ανθρώπους που αντιμετωπίζουν μια διαγνωσμένη ψυχική διαταραχή αλλά και όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε διάφορους τομείς της ζωής τους ή απλά  θέλουν να ανακαλύψουν τον εαυτό τους και να αξιοποιήσουν στο έπακρο το δυναμικό τους.

Ψυχοθεραπεία λοιπόν σημαίνει φροντίδα της ψυχικής πλευράς του ανθρώπου 
Απελευθέρωση από φόβους, περιοριστικά και δυσλειτουργικά  πρότυπα και μοντέλα σκέψης και συμπεριφοράς , αφύπνιση, νοητική και συναισθηματική επέκταση , προσωπική ανάπτυξη.